תהליך השיבוץ בצה"ל

 

תהליך השיבוץ בצה"ל

 

צורכי צה"ל, כפי שקבע אותם המטה הכללי, מכתיבים את שיבוצו של המלש"ב (מיועד לשירות ביטחון) במערכת. שיבוצך ייקבע לאור צורכי הצבא, תוך התחשבות בנתונים אלה:

 

  1. רצון המתגייס להתנדב ליחידה מסויימת, הנעשה באמצעות שאלון מא"ה /שאלון העדפות לשיבוץ ביחידות השדה וההתנדבות.
  2. הרמה האיכותית של המתגייס, נקבעת על סמך הנתונים האישיים שנמצאו בלשכת הגיוס. שים לב, יום ההתייצבות הראשון (מבחנים וראיון) ישפיע בסופו של דבר על שיבוצך הצבאי.
  3. ההשכלה והרמה המקצועית של המתגייס או ניסיון בעבודה מקצועית במקצועות אשר מוכרים על-ידי צה"ל וחיונים לצה"ל.
  4. הכושר הרפואי (פרופיל רפואי).
  5. מצב משפחתי מיוחד (כגון: נישואין, הורים לילדים, בנים יחידים ובנים למשפחות שכולות או נפגעות פעולות איבה) אין משבצים מלש"ב ליחידות השדה (אלא אם תהיה לכך הסכמת ההורים).

 

שים לב!   אפשרויות השיבוץ העומדות לפניך נרחבות ורבות. הצבא מעוניין לשמוע את דעתך ואת רצונך וינסה להתחשב בהעדפותיך לקראת שיבוצך. הבה נגלוש יחד כדי לדעת מהן האופציות העומדות לפניך, וזכור כי יש נתוני פתיחה אשר בלעדיהם לא תוכל להתקבל לכל תפקיד


שימי לב!  מהיום את משתתפת בקביעת התפקיד הצבאי שלך! בואי נגלוש ביחד ונראה את המגוון הרחב של האפשרויות שצה"ל מציב לפניך, ואת בראש שקט תדרגי את בחירותייך!

 

שיבוץ המתגייס מושפע משלושה גורמים: צרכי צה"ל, נתוני המלש"ב ורצונותיו. השאלון הנשלח אליך הביתה או נמצא באתר זה מציע יחידות או תפקידים בצה"ל אליהם אתה מתאים. על מנת שנוכל להתחשב ברצונותיך אנו צריכים שתדרג את שאלון ההעדפות. שים לב! צה"ל מתחשב בשאלון ההעדפות ומייחס לו חשיבות רבה, מלא אותו ביסודיות וברצינות. שאלון ההעדפות הוא דרכך להשפיע על שיבוצך בצה"ל. לידיעתך, במידה ולא תמלא את שאלון ההעדפות, לא נוכל להתחשב ברצונותיך ותשתבץ רק ע"פ צרכי הצבא ונתוניך האישיים.

הערהאיתור לחיל המודיעין מתבצע ישירות על-ידי החייל. המתאימים יזומנו למיונים במהלך כיתה י"ב.

-לתשומך לבך,במהלך תהליך המיון לתפקידים מסויימים ייתכן ותתבקש לעבור תהליך סיווג ביטחוני.הודעה על כך תימסר לך בתהליך המיון.