מה קורה בצו ראשון?

 

מה עוברים ביום ההתייצבות לצו הראשון?

1.אימות נתונים

2.מבחנים פסיכוטכניים

3.ראיון אישי

4.בדיקות רפואיות

5.בדיקות מעבדה-מומלץ להביא תוצאות בדיקת שתן כללית (במידה והבדיקה אינה תקינה, יש להביא חוות דעת של הרופא המטפל). מלש"ב שלא הביא תוצאות בדיקת שתן, ייגש לפני הבדיקות הרפואיות לתת בדיקת שתן.

 

מטרתנו היא שתסיים את כל ההליכים עוד באותו היום. לאחר שתסיים את אימות הנתונים בתחנה הראשונה תופנה לאחת התחנות הבאות (בהן התור הוא הקצר ביותר): בדיקות רפואיות, ראיון אישי ומבחנים.

-לצו ההתייצבות מצורף שובר נסיעה, השובר אישי ואינו ניתן להעברה. השובר תקף בכל חברות האוטובוסים (אינו תקף ברכבת ישראל או הרכבת הקלה). במידה ויש שינוי במועד ההתיצבות, השובר תקף גם למועד החדש.

-לא תותר כניסת מלווים ללשכת הגיוס!

-במידה והינך תלמיד כיתה י` יש לשלוח ללשכת הגיוס את הספח המיועד לתלמידי כיתה י` ,המצורף לצו ההתייצבות.מועד ההתייצבות ישתנה בהתאם.

 

מה להביא ביום ההתייצבות

1. תעודת זהות או דרכון ישראלי, רשיון נהיגה ממוחשב או תעודת עולה על שמך.

2. הודעת הפוקד על חובתך להתייצב (צו התייצבות).

3. במידה והינך לקוי למידה יש להביא את האבחון הדידקטי שברשותך.

4.השאלון הרפואי אשר ישלח לביתך, לאחר שמילאת את כולו בעזרת הוריך והרופא המטפל, ואישורים רפואיים לגבי מחלות ואישפוזים (וזאת במידה וטרם החזרת אותו בדואר ללשכת הגיוס).

5. בדיקת שתן כללית עדכנית ל-3 חודשים טרם ההתייצבות.

6. למרכיבי משקפיים - בדיקת חדות ראייה - לצורך קיצור שהות בלשכת הגיוס או ביטול הצורך לזימון נוסף ללשכה (- לא חובה).

7. פרטים על קופת החולים: שם הקופה, סניף, שם הרופא המטפל, טלפון במשרד הקופה.

8. פרטים אישיים של ההורים - שמותיהם, מספרי הזהות שלהם ושנת הלידה.

9. דרכון זר (אם יש ברשותך).

10. תעודות (אישורים על לימודים עיוניים ומקצועיים).

11. תעודת עולה.

12.כתובת דואר אלקטרוני על גבי דף במידה ויש לך,ובמידה ואין,מומלץ לפתוח כתובת דואר אלקטרוני טרם ההתייצבות וזאת על מנת שתוכל לקבל מידע ישירות באמצעות האינטרנט.