כוכב החודש

כוכב החודש

    

התלמיד שנבחר על ידי הצוות כתלמיד שהשיג את ההתקדמות הגדולה ביותר באותו החודש.

מדובר בתלמיד שהצליח לעמוד במשימה לימודית/ חברתית בצורה יוצאת-דופן.


כוכב החודש זוכה בכרטיס קולנוע זוגי!!!


כוכבי החודש לחודש מרץ הוא....