תלמידים שכבר ניגשו בעבר לבחינות בגרות במסגרתנו

 

הרישום יתבצע באופן עצמאי דרך אתר משרד החינוך: 
https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/

תלמידים שמעוניינים לעשות זאת ביחד עם איש צוות – מוזמנים לפנות אלינו.


עלויות:
• תלמידים עד גיל 18 - ללא עלות
• תלמידים מעל גיל 18 - ישלמו על כל  יחידת בגרות 30 ₪ 
  

*למעט השאלונים הבאים:
  אנגלית ע"פ מודל הצבירה שאלונים 405, 406  - 60 ₪ לכל שאלון.
  מתמטיקה ע"פ מודל הצבירה שאלונים 305, 306 – 60 ₪ לכל שאלון.