מגמות

 

בית היל"ה מפעיל לאורך שנת הלימודים מגוון רחב של מגמות. מטרתן של מגמות אלו היא להעשיר, מעבר ללימודים העיוניים, את אלו הלוקחים חלק במגמה.

 

כל נער ונערה בבית היל"ה חייבים לקחת חלק במגמה אחת לפחות ממגוון מגמות המוצעות, וכן מוזמנים להשתתף ולהצטרף למגמות נוספות.

 

כל המגמות מתקיימות אחת לשבוע.